فروش ویژه

انواع ریجنت (معرف) ،محلول ها و مواد شیمیایی از کمپانی Hach آمریکا.
محلول S316 و انواع فیلتر از کمپانی Horiba.
ارائه انواع دتکتور تیوپ و پمپ.
Slide Left Slide Right
http://www.20script.ir