آدرس:

شیراز، مرکز تجاری شهر، فاز یک اداری، طبقه 3، واحد 314

تماس با ما:

تلفن :  07132302408

فکس : 07132300405

Paragon Scientific

پاراگون

کمپانی پاراگون ارائه دهنده انواع استاندارد ویسکوزیته (General Purpose)
• استاندارد سوخت موتور اکتان، ایزو اکتان
• انواع محلول استاندارد تقطیر ، اشتعال ( باز و بسته)
• استاندارد نقطه ریزش و ابری شدن ، نقطه انجماد
• روغن استاندارد عدد اسیدی و بازی
• انواع استاندارد رنگ ، ضریب شکست
• انواع ویسکومتر های شیشه ای مطابق با ASTM
انواع بافر pH به همراه گواهی کالیبراسیون
محلول استاندارد Conductivity
محلول های استاندارد کدورت سنج 
استانداردهای کالیبراسیون

محصولات مرتبط