تماس با ما

ایمیل: Info@Tajhizlab.com
فکس: ۰۲۱۴۲۶۹۴۹۸۶
تلفن های تماس: ۰۷۱۳۲۳۶۱۷۴۶    –    ۰۷۱۳۲۳۰۲۴۰۸     –    ۰۹۱۷۵۸۳۳۴۴۰
کد پستی: ۷۱۳۵۹۶۶۱۹۱
آدرس: شیراز – خیابان توحید، مرکز تجاری شهر، فاز یک اداری، طبقه ۳، واحد۳۱۴ .

http://www.20script.ir